Politica de confidențialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declaratie de confidentialitate
Ely Sweets Fresh SRL  intelege ca siguranta datelor personale furnizate prin utilizarea paginii noastre web: https://elysfavourites.ro/ este o preocupare importanta. Protectia datelor dumneavoastra personale este tratata cu maxima seriozitate. Prin urmare, dorim sa va informam cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra si cu privire la masurile noastre de securitate adoptate.

Ely Sweets Fresh SRL  are obligatia de a respecta legislatia din Romania privind protectia datelor cu caracter personal, iar politica noastra de confidentialitate stabileste modul in Ely Sweets Fresh SRL  cauta sa se asigure ca datele dumneavoastra sunt colectate, utilizate, stocate si divulgate in conformitate cu regulile legislatiei aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Colectarea datelor
Puteti utiliza pagina noastra web fara a dezvalui datele dumneavoastra personale. Furnizarea datelor dumneavoastra personale nu este o conditie pentru a utiliza pagina noastra web.
Atunci cand datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pentru a va furniza serviciile solicitate de dumneavoastra sau in alte scopuri pe care dumneavoastra le-ati autorizat, ne bazam pe mijloace tehnice si organizationale pentru a asigura ca reglementarile privind securitatea datelor personale sunt respectate. Exista posibilitatea de a colecta adresa IP pentru scopuri statistice.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
Colectam datele dumneavoastra personale atunci cand ni le furnizati prin inregistrare, prin completarea formularelor sau a e-mail-urilor sau atunci cand fac parte dintr-o comanda de servicii, intrebari sau solicitari despre serviciile comandate sau situatiile similare in care dumneavoastra ati ales sa ne furnizati aceste date.

Baza de date si continutul sau raman in cadrul companiei noastre si este stocata la imputernicitii nostri care opereaza in numele nostru si care raspund in fata noastra. Datele dumneavoastra personale nu vor fi transferate de noi sau de imputernicitii nostri catre terti pentru a fi folosite de in orice mod de catre acestia, cu exceptia situatiei in care am obtinut consimtamantul dumneavoastra sau atunci cand avem obligatia legala de a face acest lucru.

Pastram controlul si raspunderea pentru utilizarea datelor personale pe care ni le furnizati. 

Scopurile utilizarii
Datele pe care le colectam vor fi folosite doar cu scopul de a va permite utilizarea paginii noastre web si pentru a va furniza serviciile pe care le solicitati, sau in alte scopuri pentru care ne-ati acordat consimtamantul, exceptand situatiile in care legea prevede altfel.

Drepturile persoanei vizate
Ely Sweets Fresh SRL  recunoaste si respecta drepturile de care beneficiaza utilizatorii paginii web in calitate de persoane vizate, in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania in materia protectiei datelor cu caracter personal.
Astfel, aveti dreptul de a accesa, revizui si modifica orice date personale stocate de catre sistemul nostru, atunci cand considerati ca acestea sunt neactualizate sau incorecte.  
De asemenea, aveti dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul pentru prelucrarea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteti un e-mail la una dintre adresele specificate in sectiunea Contact. Alternativ, va puteti adresa Ely Sweets Fresh SRL  cu o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarele date de contact: Ely Sweets Fresh SRL  , PLOIESTI, strada Mihai Bravu nr.66.
In functie de solicitare, Ely Sweets Fresh SRL  se obliga sa:

a) confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legislatiei romane in materia protectiei datelor cu caracter personal;
c) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Siguranta
Ely Sweets Fresh SRL foloseste masuri tehnice si organizationale pentru a proteja datele dumneavoastra impotriva manipularii, pierderii, distrugerii sau accesarii de catre persoane neautorizate. Orice date personale furnizate pe care dumneavoastra le furnizati catre Ely Sweets Fresh SRL vor fi criptate in tranzit pentru a impiedica posibila utilizare neconforma de catre terti. Masurile noastre de siguranta sunt permanent revizuite pe masura noilor evolutii tehnologice.

Destinatari straini – autoritati si institutii publice – doar la solicitarea acestora; terti colaboratori autorizati de Ely Sweets Fresh SRL  .

Copiii
Pagina Web nu este dedicata utilizarii de catre minori. Protectia datelor personale ale minorilor este un aspect important pentru noi. De aceea, noi nu colectam sau, in orice fel, nu prelucram nicio informatie cu privire la minori. In cazul in care aflam ca o persoana este minora cu varsta sub 16 ani, nu vom prelucra datele acesteia in absenta consimtamantului prealabil al reprezentantului sau legal. Acest reprezentant are dreptul, la cerere, sa acceseze informatiile oferite de catre minor sau sa solicite stergerea acestora.

Contact
Pentru orice fel de probleme, intrebari sau sugestii, va rugam sa contactati:

Reprezentant Ely Sweets Fresh SRL  – contact@elysfavourites.ro
Dezvoltarea constanta a internetului implica actualizarea periodica a declaratiei noastre de confidentialitate. Ne rezervam dreptul de a face schimbari atunci cand este necesar. 
Orice astfel de modificari vor fi postate pe pagina web.